Due to the fact that we do not transfer the copyright to our photographs to users, please refrain from interfering with the processing and graphic modification of the photos. This means that you cannot interfere with the structure of the photo including electronic processing, cropping, changing colours, applying filters without our permission.
If you have any doubts or questions, please contact us.
Z uwagi na fakt, że nie przenosimy na użytkowników praw autorskich do naszych fotografii prosimy o powstrzymanie się od ingerencji w obróbkę i modyfikację graficzną zdjęć oraz nie podejmowania bez naszej zgody jakiejkolwiek ingerencji w strukturę fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów.

W wypadku wątpliwości albo pytań prosimy o kontakt.
Social Media: Instagram
If you want to post (or re-post) our picture(s) on Instagram you can do it but you need to tag us both in the description and on the photo itself. You can also use hashtag #weshootlive
More details on pictures below:
Jeśli chcesz opublikować nasze zdjęcie na Instagramie - możesz to zrobić. Pamiętaj tylko o odpowiednim otagowaniu naszego profilu w opisie oraz bezpośrednio na zdjęciu. Możesz też użyć hashtagu #weshootlive
Więcej szczegółów poniżej:
Social Media: Facebook
If you want to post (or re-post) our picture(s) on your Facebook profile / page you can do it but you need to tag us with @weshoot.live or if you cannot mention us with full address: www.facebook.com/weshoot.live
More details on pictures below:
Jeśli chcesz opublikować nasze zdjęcie na stronie / profilu na Facebook - możesz to zrobić. Pamiętaj tylko o odpowiednim otagowaniu naszego profilu w opisie zdjęcia lub galerii: @weshoot.live lub pełen adres: www.facebook.com/weshoot.live
Więcej szczegółów poniżej:
Social Media: General usage
If you want to publish our pictures in other places than Instagram and Facebook please put our names and website address (www.weshoot.live) in the description.

If you cannot find the name of an author - please contact us.
Jeśli chcesz opublikować nasze zdjęcia na innych platformach niż Instagram i Facebook - prosimy o umieszczenie w opisie linku do naszej strony (www.weshoot.live) oraz imienia i nazwiska autora zdjęcia.

Jeśli nie możesz znaleźć imienia i nazwiska autora - prosimy o kontakt.

Back to Top